ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ

wikishia မှ

ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ အေမာမ်ဇမာန်(အဂျ) ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာမည့်အချိန် သို့မဟုတ် ကေယာမ် တော်လှန်မှု ပြုလုပ်မည့်အချိန် ပေါ်ပေါက်လာမည့် အဖြစ်အပျက် နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။ ထိုနမိတ်လက္ခဏာများကို တိကျသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ နှင့် မတိကျမသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။ တိကျသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ ၊ အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) မဖူးပွင့်မီ ကြိမ်းသေပေါက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၊ ကောင်းကင်မှ အော်ဟစ်သံ ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ စိုဖီယာနီများ ပေါ်ထွက်ထာခြင်း ၊ ယမာနီများ တော်လှန်ရေး ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဇကီယဟ် အသတ်ခံရခြင်း နှင့် နေကြတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်ပြီး မတိကျမသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ ၊ ထိုနမိတ်လက္ခဏာများ မဖြစ်ပေါ်လာလည်း အေမာမ်ဇမာန်(အဂျ) သည် ဖူးပွင့်လာနိုင်ခြေရှိသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အချို့သော ရေဝါယသ်ဆိုင်ရာ ကျမ်းကိုးများတွင် ၊အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) ပြန်လည်ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများသည် ‌ေကယာမသ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ရောနှောလျက်ရှိသည်။ အချို့သော တွေးခေါ်ရှင်များသည် စိုဖီယာနီ နှင့် ဒဂ်ျဂျာလ် ကဲ့သို့သော ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို သင်္ကေတ ဟူ၍ ယူဆထားကြသည်။ ဥပမာ ၊ ဒဂ်ျဂျာလ် ကို အစ္စလာမ်ဘာသာမှ သွေဖည်ခြင်း၏ သင်္ကေတ အဖြစ် ယူဆကြပြီး စိုဖီယာနီ ကို အစ္စလာမ့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ သွေဖည်ခြင်း၏ သင်္ကေတတစ်ခု အဖြစ် ယူဆထားကြသည်။ သို့ရာတွင် ၊ ဟဒီးစ်များ၏ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင် နှင့် ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည် ဟူ၍ ယူဆထားကြသည်။ ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ၏ ကျမ်းကိုးမှာ ရှီအာ နှင့် စွန္နီ ရေဝါယသ် ကျမ်းကိုးများ၌ စုစည်း ဖော်ပြထားသည့် ဟဒီးတော်များ ဖြသ်ကြပေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်၊ ကယ်တင်ရှင် ဖူပွင့်ခြင်းအတွက် နိမိတ်လက္ခဏာများကို ဖော်ပြထားပြီး အချို့သော နိမိတ်လက္ခဏာများမှာ မွတ်စ်လင်မ် များ၏ ကျမ်းကိုးများ၌ ဖော်ပြထားသည့် အေမာမ်ဇမာန်(အဂျ) ဖူးပွင်းခြင်း၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ နှင့်တူညီမှု ရှိပေသည်။

ဝေါဟာရအနက်အဓိပ္ပါယ်

ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ ၊ ထိုအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် အေမာမ်ဇမာန်(အဂျ) ၏ ဖူးပွင့်မည့်အချိန် နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပေသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်များမှ တစ်ဆင့် အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ)သည် မဟ်ဒီဝသ်၏ ကြွေးကြော်သူများအနက်မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရပေသည် ဟူ၍ ပြောထားပေသည်။ (1)

ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အချိန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပုံစံ

ရေဝါယသ်များ၏ ဖော်ပြချက်အရ၊ အချို့ နမိတ်လက္ခဏာများသည် မဖူးပွင့်မည် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အချို့သည် ရှည်လျားသောကွယ်ပျောက်မှု၌ ဖြသ်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။ (2) ထို့အပြင်၊ ကမာလုလ်ဒီးနေဆူဒူက္က် ၌ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသည့် ရေဝါယသ် တစ်ခုအရ၊ ကောငကင်မှ ဟစ်အော်သံ ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ စိုဖီယာနီများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ ယမာနီများ၏ တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဇကီယဟ် အသတ်ခံရခြင်း နှင့် လကြတ်ခြင်းတို့သည် အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) ကေယာမ် တော်လှန်ရေး မပြုလုပ်မီ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်ကြသည်။ (3) ရှီးခ်မိုဖီးဒ် သည် ထိုနမိတ်လက္ခဏာများကို “ကာအင်မ်၏ တော်လှန်ရေး အမှတ်အသားများ” ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။ (4) ထို့ကြောင့်၊ ဤနမိတ်လက္ခဏာများကို အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) ၏ တော်လှန်ရေး အမှတ်အသားများ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ (5) အချို့သော် နမိတ်လက္ခဏာများသည် အခြားသော ဖြစ်စဉ်များ ကဲ့သို့ပင် ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းအား သဘာဝနည်းဖြင့် သဘောပေါက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၊ ကောင်းကင်မှ ဟစ်အော်သံ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ကဲ့သို့သော် နမိတ်လက္ခဏာများသည် သမာရိုးကျ သဘာဝဖြစ်စဉ် မဟုတ်သည့်အပြင် သာမန် အနေအထားဖြင့် နားလည် သဘောမပေါက်နိုင်ဘဲ အံ့ဖွယ်အသွင်သဏ္ဍာန် ဖြစ်ပေမည်။ (6)

တိကျသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ နှင့် မတိကျသော နမိတ်လက္ခဏာများ

ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို တိကျသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ နှင့် မတိကျသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။ (7) တိကျသေချာသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ ၊ ကြိမ်းသေပေါက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်ပြီး ထိုအရာများ မဖြစ်ပေါ်လာပါက အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) သည်လည်း ဖူးပွင့်မည် မဟုတ်ပေ။ မတိကျသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဆိုသည်မှာ ၊ ထိုအရာများ ကြိမ်းသေပေါက် ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဟူ၍ အခိုင်အမာ မပြောထား‌ပေ။ ၎င်းတို့ မဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) သည် ဖူးပွင့်နိုင်သည့် အလားအလာ ရှိပေသည်။ (8) အေမာမ်ဆွာဒီက်(အစ) قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْيَمَانِيُّ وَ السُّفْيَانِيُّ وَ الصَّيْحَةُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَيْدَاءِ အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) တော်လှန်ရေး မပြုလုပ်မီ နမိတ်လက္ခဏာ ငါးပါးရှိမည်မှာ မလွဲမသွေဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ : ယမာနီ ၊ စိုဖီယာနီ ၊ ကောငကင်မှ အသံထွက်ပေါ်လာခြင်း ၊ ဇီကဟ် အသတ်ခံခြင်း နှင့် လကြတ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ သာရီးခေဘာယေဂါနီ၊ ဆူဒူက် ၊ ကမာလုလ်ဒီးန် ၊ ဟီဂျရီ ၁၃၉၅ ၊ အတွဲ ၂၊ စာမျက်နှာ ၆၅၀ ၊ ဟဒီးစ် ၇ ရှီးခ်တူဒူက် ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသည့် ရေဝါယသ်အရ၊ စိုဖီယာနီများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ၊ ယမာနီများ တော်လှန်ရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကောင်းကင်မှ ဟစ်အော်သံ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ၊ ဇကီယဟ် အသတ်ခံရခြင်း နှင့် လကြတ်ခြင်းတို့သည် ဖူးပွင့်ခြင်း၏ တိကျခိုင်မာသော နမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေသည်။ (9) ရှီးခ်မိုဖီဒ် သည် အလ်အိရ်ရှာဒ် စာအုပ်၌၊ ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ အကြောင်းကို မာတိကာ ယူဆောင်လာပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ အချို့ နမိတ်လက္ခဏာများမှာ : နေကြတ်ခြင်း ၊ လကြတ်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ စစ်ပွဲများ ၊ ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ အရှေ့အရပ်မှ အနက်ရောင်အလံများ ၊ အဆက်မပျက် မိုးရွာသွန်းမှုများ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ (10) အချို့များသည် ရှီးခ်မိုဖီးသ် ယူဆောင်လာသည့် မာတိကာ၏ နောက်ဆုံး၌ ဖော်ပြထားသော «والله اعلم» “အရှင်မြတ်သာလျင် သိတော်မူ၏” ဟူသော စကားစုကို ထောက်ထားခြင်းအားဖြင့် (11) ရှီးခ်မိုဖီးသည် ဖော်ပြထားသည့် အချို့ နမိတ်လက္ခဏာများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိပေသည် ဟူ၍ ပြောကြားထားသည်။ (12) အချို့သော ကျမ်းကိုးများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မသေချာမရေရာသော နမိတ်လက္ခဏာအချို့မှာ-  ကမ္ဘာ့သမ္မတရာထူးတွင် ဗနီအဗ္ဗာစ် နှင့် ၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှု ကျဆင်းမှုကြား ကွာခြားချက် ဖြစ်လာခြင်း  အဗ္ဗ်ဒုလ္လာဟ် ဟုအမည်ရှိသော ဗနီအဗ္ဗာစ် မျိုးနွယ်မှ နောက်ဆုံးဘုရင် အသက်ခံရခြင်း  ရမ်ဇာန်လဝတ်၌ ဘသာဝဖြစ်စဉ် နှင့် ဆန့်ကျင်၍ နေကြတ်ခြင်း၊  ရမ်ဇာန်လ ၏အစ သို့မဟုတ် အဆုံးတွင် ဘသာဝဖြစ်စဉ် နှင့် ဆန့်ကျင်၍ နေကြတ်ခြင်း။  တမန်တော်တစ်ပါး၏ နာမည်ဖြင့် တူသည့် လူတစ်ဦးသည် ကဇ်ဝီးမြို့မှ ပေါ်ထွက်လာပြီး လူထုကို မတရား နှိပ်ဆက်ညှင်းပန်းခြင်း  ဒမတ်စကတ်ရှိ ဗလီ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း မြေမြုပ်သွားခြင်း။  ခိုရာစာန် ဟုခေါ်သော ရွာတစ်ရွာသည် မြေကြီးထဲသို့ နစ်မြုပ်သွားခြင်း။  ဘဆွရာ ပျက်စီးခြင်း။  စိုဖီယာန်များ ကို ပုန်ကန်သူအား ၎င်း၏ အပေါင်းအဖော် ခုနစ်ဆယ် နှင့်အတူ ကူဖှာ အနောက်ဖက်၌ သက်ပစ်လိုက်ခြင်း။  ကူဖှာ ဗလီနံရံ ပျက်စီးခြင်း။  ခိုရာစာန် မှ အနက်ရောင်အလံများ လွှင့်တင်ခြင်း။ ဤတပ်ဖွဲ့များသည် ရှီရာဇ် အနီးရှိ စိုဖီယာန် စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ပထမဆုံးရှုံးနိမ့်မှုကို ပေးစွမ်းမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤအလံများကို ဘိုင်သုလ်မိုကဒ္ဒက်စ် မြို့သို့ မရောက်မချင်း အောက်ချမည် မဟုတ်ပေ။  လကဲ့သို့ ထွန်းလင်းသော အရှေ့ဘက်ခြမ်း၌ ထွက်‌ေပါ်လာမည့် တောက်ပသောကြယ်၊ ထို့နောက် နှစ်ဖက်စလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်နေသဖြင့် အလွန်ကွေးသွားကြပေမည်။  ကောင်းကင်၌ အနီရောင် သဏ္ဌာန် ပေါ်ထွန်းလာပြီး အာကာသ တစ်ခုလုံးကို ပြန့်သွားပေမည်။  ဆီးရီးယား နှင့် အီရတ် တို့တွင် များပြားစွာ ပျက်စီးလာခြင်း။  ဆီးရီးယားတွင် အုပ်စုသုံးစု အကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာခြင်း (အဆွ်ဟဘ် ၊ အဗ်လက္က် နှင့် စိုဖီယာနီ)  အီဂျစ်မှ ကီးစ် အလံများ စစ်အားစုရုံးပြီးလှုပ်ရှားလမှု ဖြစ်လာခြင်း  အနက်ရောင်အလံများကို အရှေ့ဘက်မှ ဟီရာအထိ မြှင့်ထားသည်။  ယူဖရေးတီး၏ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ကူဖှာ လမ်းကြားများတွင် ‌ ရေစီးဆင်းမှု ဖြစ်လာခြင်း။  အဘူသွာလီဘ် မျိုးနွယ်မှ လူဆယ့်နှစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဖန်ဆင်းခံများကို မိမိတို့၏ အမိန့်များမှ နာခံလိုက်နာရန် ဖိတ်ခေါ်ပေမည်။  ဗနီအဗ္ဗာစ် ရှီအာများ အနက်မှ အရပ်ရှည်ျသာ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဂျေလူလာအ် ဟူသော နယ်မြေအကြား မီးရှို့၍ သတ်ဖြတ်ခြင်း ။  ဘဂ္ဂဒက်တွင် အနက်ရောင်လေသည် နေ့၏အစတွင် တိုက်ခိုက်လာခြင်း  စပါးနှင့် အပင်ထွက်ကုန်များ လျော့ပါးလာပြီး အငတ်ဘေး ကြုံလာခြင်း  အာရပ်မဟုတ်သော လူမျိုးစု နှစ်ခုအကြား ကွဲပြားမှုများ နှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်လာပြီး ၎င်းတို့ကြားတွင် သွေးထွက်သံယိုများစွာ ဖြစ်လာခြင်း  ရိန်းမြို့ ပျက်စီးခြင်း  အာမေးနီးယန်း နှင့် အဇာဘိုင်ဂျနီ လူငယ်တို့ကြား စစ်ပွဲဖြစ်ခြင်း  ဗိဒ်အသ် ပြုလုပ်သူ အုပ်စုများသာ် မျောက်များနှင့် ဝက်များ အဖြစ် ပြောင်းသွားခြင်း  ကောင်းကင်မှ ထူးထူးခြားခြား တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး လူတိုင်းသည် မည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့်မဆို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် ထိုအသံကို ကြားနိုင်ပေမည်။  စုစုပေါင်း၊ ကောင်းကင်မှ အသံ ၅ ချက်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထမြောက် အသံ (ရမ်ဇာန်လ) သာလျှင် သေချာသောအသံ ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး အသံ ၃ ခုသည် ရဂျဘ်လ၌ ထွက်ပေါ်လာကာ ဤသို့ ဖြစ်‌ပေသည်မှာ :  ပထမအသံ ၊ «ألا لعنة الله علی القوم الظالمین» အရှင်မြတ်၏ လအ်နသ် သည် ညှင်းပန်းနှပ်ဆက်သူများ အပေါ်သို့ ကျရောက်ပေမည်။  ဒုတိယအသံ ၊ یا معاشرالمؤمنین أزفة الآزفة အို ၊ မိုအ်မင်န် အုပ်စုတို့ ၊ ကေယာမသ် (ဖူးပွင့်ခြင်း) သည် နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။  တတိယအသံ ၊ (ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ ပေါ်ထွန်းလာပြီး ၎င်းကို မြင်နိုင်သည်) ألا إن الله بعث مهدی آل محمد للقضاء علی‌الظالمین သိကြလော့ ၊ အရှင်မြတ်သည် ၊ အာလေမုဟမ္မဒ်၏ မဟ်ဒီကို စိုးသွမ်းသူများအား စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် ရွေးလျယ်ထမြောက်တော်မူ၏။  စတုတ္ထအသံ၊ ရမ်ဇာန်လ (နှစ်ဆယ့်သုံး အရုဏ်ဦးအချိန်၌ ဖြစ်နိုင်သည်) ဂျီဘ်ရာအီလ် ထံမှ အသံ ပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်သည်။ အဲဟ်လေဗိုင်သ် (အစ) ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် သက်သေထွက်ဆိုပေမည်။  ပဉ္စမအသံ ၊ ရှိုင်ဿွာန် ဘက်မှ အသံထွက်လာမည် ဖြစ်ပြီး (နှစ်ဆယ့်သုံး နေဝင်ချိန်၌ ဖြစ်နိုင်သည်)၊ စိုဖီယာနီ ဘက်တော်သားများ ဖြစ်လာပေမည်။  လူသေတို့သည် အသက်ရှင်လျက် သင်္ချိုင်းတွင်းမှ ထွက်လာပြီး လောကသို့ ပြန်လာ၍ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံကြမည်။ (13)

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ရောနှောခြင်း

အချို့သော ရေဝါယသ် ကျမ်းကိုးများတွင်၊ အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများသည် ကေယာမသ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ရောနှောထားပေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေဝါယသ်များတွင် အနောက်တိုင်းမှ နေထွက်လာခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် ယူဆထားသည် ။ (14) အချို့များသည် ယင်းကို အေမာမ်မဟ်ဒီ(အစ) ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ (15) ထို့အပြင်၊ စိုဖီယာနီ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ကဲ့သို့သော် နမိတ်လက္ခဏာ အချို့သည် ကေယာမသ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာ အချို့ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၊ ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်တွင် သွား လာလှုပ်ရှားလျက် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသော သတ္တဝါများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ၊ အီစာသခင် ပေါ်ထွန်းလာခြင်း၊ အေမာမ်ဇမာန်၏ တော်လှန်မှု နှင့် အနောက်အရပ်မှ နေထွက်လာခြင်း စသည်တို့သည် ကေယာမသ် ပြန်လည်ရှင်ထမည့်နေ့၏ နမိတ်လက္ခဏာများ အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ (16) သာသနာ့ကျမ်းကိုးများ၌၊ အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) ၏ တော်လှန်မှုသည် ၊ ကေယာမသ် ပြန်လည်ရှင်ထမည့်နေ့၏ နမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည် ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။ (17) ဖူးပွင့်ခြင်း၏ အချို့ နမိတ်လက္ခဏာများကို ကေယာမသ် ပြန်လည်ရှင်ထမည့်နေ့၏ နမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ (18)

ဖူးပွင်းခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများသည် အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါသလား သို့မဟုတ် သင်္ကေတ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသလား ?

ဟီဂျရီ ဆယ့်လေးရာစု၏ မရ်ဂျအ်များ အနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် စိုင်ယိဒ် မုဟမ္မဒ် ဆွဒ်ရ် (အီရာန်နှစ် ၁၃၂၂- ၁၃၇၇) သည် သာရီးခုလ် ဂိုင်းဘသုလ် ကုဗ်ရာ စာအုပ်၌ ၊ စိုဖီယာနီ နှင့် ဒဂ်ျဂျာလ် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ကဲ့သို့သော် ဖူးပွင့်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာ အချို့ကို သင်္ကေတ တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဒဂျာလ်ကို အသ္စလာမ် သာသနာတွင် သွေဖည်ခြင်း၏ သင်္ကေတအဖြစ် ၊ စိုဖီယာနီကို အစ္စလာမ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် သွေဖည်ခြင်း၏ သင်္ကေတအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ (19) ၎င်းအား ဖြေဆိုထားသည်မှာ ၊ ဖူးပွင့်မည့် နမိတ်လက္ခဏာများကို လှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းသည် ဟဒီးစ်တော်များ၏ အပြင်ပိုင်း ဆိုလိုရင်း နှင့် ဆန့်ကျင့်ဘက် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ဖူးပွင့်မည့် နမိတ်လက္ခဏာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပယ်ဖျက်စေသည် (20) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဖူးပွင့်မည့် နမိတ်လက္ခဏာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ၊ လိန်ညာလှည့်ဖြားသော သူများမှ အေမာမ်မဟ်ဒီ(အဂျ) အား သိရှိစေသည့် အရာများ ဖြစ်သည်။ (21)

အခြားသော ဘာသာတရားများ၌ ကယ်တင်ရှင် ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ

ဂျူးဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင်၊ ကယ်တင်ရှင် ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများကို ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ အချို့ လက္ခဏာများသည် အစ္စလာမ့် ဟဒီးစ်တော်များ၌ လာရှိထားသည့် ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများနှင့် တူညီနေပေသည်။ ဂျူးလူမျိုးများသည် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုပြန့်ပွားခြင်း ၊ စစ်ပွဲများ နှင့် ဆန္ဒပြမှုများ နေရာအနှံအပြား၌ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို မာရှီးဟ်(မေရှိယ) ထွန်းကားလာခြင်း၏ လက္ခဏာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ (22) ခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်ချက်အရ၊ ခရစ်ယာန်များကို ဆန့်ကျင်သူများ သို့မဟုတ် ဒဂျာလ် ဆိုသည်မှာ ယေရှု (တမန်တော်အီစာ) ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသူများ သို့မဟုတ် ၎င်းအား လိမ်ညာသည် ဟု ပတ်သက်မှုပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ (23) ဒဂျာလ် သည် ခေတ်ကာလ၏ နောက်ဆုံးအချိန်၌ ‌တော်လှန်မှု ပြုလုပ်ပြီး အီစာသခင် ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ၊ ၎င်းအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းမည် ဖြစ်သည်။ (24) အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများပြန့်ပွားခြင်း၊ စစ်ပွဲများ နှင့် ဆန္ဒပြမှုများ နေရာအနှံအပြား၌ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခြင်း၊ ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၊ နေ၊ လ နှင့် ကြယ်တာရာ များတွင် နိမိတ်လက္ခဏာများ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည် ခရစ်တော် ကြွလာခြင်းမတိုင်မီ ခရစ်ယာန်များ ယုံကြည်ထားသည့် အခြားဖြစ်ရပ်များ ဖြစ် ကြပေသည်။ (25)

အေမာမ်ဇမာန်(အဂျ) မှလွဲ၍ အခြားလူများအား ပြန်လည်ပေါ်ထွန်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို ကျင့်သုံးခြင်း

ခေတ်ကာလအမျိုးမျိုး၌ ၎င်းတို့သည် ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို ဖြစ်ရပ်များ အပေါ် သို့မဟုတ် လူသားများ အပေါ် ပတ်သက်မှုပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ပတ်သက်မှု ပေးခြင်းများသည် သာမန် လူသားများဘက်မှ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဘက်မှ သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အနောက်အရပ်မှ နေထွက်ခြင်းကို အီဂျစ်ရှိ ဖှာသွေမီယဟ် အုပ်ချုပ်မှုအား ပတ်သက်မှု ပေးခဲ့ပြီး နဖ်စေဇကီယဟ် သည် မုဟမ္မဒ် ဗင်န် အဗ္ဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် ဟစန် မိုစန္နာ ဖြစ်သည် ဟူ၍ ပတ်သက်မှု ပေးခဲ့ကြသည်။ (26)

ရေးသားထားသည့် စာအုပ်များ

ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ၏ ကျမ်းကိုးသည် ရှီအာ နှင့် စွန္နီ ရေဝါယသ် ကျမ်းများမှ ကောက်နုတ်ထားသည့် ဟဒီးတော်များ ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် အချို့သူများသည် ထိုဟဒီးစ်များအပေါ် သံသယများ ရှိခဲ့ပြီး “အချို့ ရေဝါယသ်များသည် မအ်စူမ်(အစ) တို့မှ ထုပ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပေ” ဟူ၍ ပြောထားကြသည်။ (27) အလ်ဂိုင်းဘသုလ် နိုအ်မာနီ (28) ကမာလုလ်ဒီးနေဆူဒူက် (29) အလ်ဂိုင်းဘသ် ရှီးခ်သူစီ (30) နှင့် အလ်အီရ်ရှာဒ် ရှီးခ်မိုဖီးဒ် (31) စာအုပ်များ၌ ဖူးပွင်းခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများ အကြောင်း အခန်းသီးသန့် လာရှိထားသည်။ အဲဟ်လေစွန္နသ် တို့၏ ကျမ်းကိုးများ၌လည်း ၊ ဤအကြောင်းအရာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိုလာဟင်မ် ဝါ ဖိသ်န် ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လာရှိထားသည်။ ထို့အပြင် အလ်မိုလာဟင်မ် ဝါ ဖိသ်န် ကဲ့သို့သော အမည်တူ စာအုပ်များကို အိဗ်နေဟမ္မာဒ် မှ ရေးသားခဲ့သည်။ (32) ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားထားသော စာအုပ်များလည်း ရှိ‌ေပသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ဟဒီးစ်များကို စုစည်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် ရေးသားထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ: ဒရာစသုလ် ဖီ အလာမာသေ ဇုဟူးရ် စာအုပ်၊ ဂျအ်ဖဲရ် မုရ်သဇွာ အာမိလီ ရေးသားထားပြီး ဖူးပွင့်လာခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် ရေးသားထားသည်။ (33) နဝါဘုလ် ဒဟူးရ် ဖီ အလာအင်မုလ် ဇူဟူးရ် စာအုပ်၊ မုဟမ္မဒ် ဟစန် မီးရ်ဂျဟာနီ ရေးသားထားပြီး ဟီဂျရီ ၁၃၈၃ တွင် အတွဲနှစ်တွဲဖြင့် ထုပ်‌ဝေခဲ့သည်။ မအ်သားန် ဝါ ခမ်စူးန် အလာမဟ် စာအုပ် ၊ မုဟမ္မဒ် အလီ သွဗာသွဗာယီး ရေးသားထားသည်။ ဤစာအုပ်၌ ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများ ၂၅၀ ကို ဖော်ပြထားသည်။ (34) သအ်မိုလီ ဒဲရ် နေရှာနေဟာယေ ဟသ်မီယေ ဇူဟူးရ် စာအုပ်၊ နဆ်ွရုလ္လာဟ် အာယသီး ရေးသားထားပြီး တိကျသေချာသော ဖူးပွင့်ခြင်း၏ နမိတ်လက္ခဏာ ငါးခုကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤစာအုပ်ကို မိုအ်စစ်စေ အာယန်‌ဒေဟ် ပုဲနှပ်တျုက်မှ အီရာန်နှစ် ၁၃၉၀ ၌ ထုပ်ဝေခဲ့သည်။ (35) ထို့အပြင် ၊ အက္က်ဒုလ် ဒရဲရ် ဖီ အခ်ဘာရုလ် မွန်သဇီရ်(အဂျ) စာအုပ်၊ အလ်အုရ်ဖု ဝရဒီ ဖီ အခ်ဘာရုလ် မဟ်ဒီ အလိုင်းဟိစ္စလာမ် နှင့် အလ်ဘုရ်ဟုနု ဖီ အလာမာသ် မဟ်ဒီယေ အာခိရုလ် ဇမားန် စာအုပ်များသည် အဲဟ်လေစွန္နသ် တို့၏ စာအုပ်များမှ ဖူးပွင့်လာမည့် နမိတ်လက္ခဏာများကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသည်။ (36)